Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

Συμβεβλημένες μονάδες επεξεργασίας

 ΣΣΕΔ  ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε     -    ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ

A/A  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ- ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Ν.4042/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ    ΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ
1 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22A  ΑΘΗΝΑ 11143 ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ e-mail: kvoumvourakis@titan.gr D1 - R4 - R5 - R13 26-45 ΑΔΑ: Β413ΟΡ1Κ-Λ40 & ΑΔΑ: ΩΣΝΜΟΡ1Κ-3ΗΓ
2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΑΕΒΕ 28ο ΧΛΜ Λ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ      e-mail:  info@kyriakoy.gr R5 - R13 8344-1 ΑΔΑ: Β41ΙΟΡ1Κ-ΑΦΛ
3 ΔΟΜΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΤΑΤΟΙΟΥ 230 ΑΧΑΡΝΑΙ ΥΠΕΥΘ.ΕΠΙΚΟΙΝ: ΔΟΜΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ e-mail: kostelidisrecycling@hotmail.gr R5 - R12 - R13 1873-2 ΑΔΑ: 7Μ44ΟΡ1Κ-ΚΨ4
4 ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΑΡΕΖΑ ΝΕΙΛΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ email: environmental@neilos.gr R12 6708-14 ΑΔΑ: ΒΟΝΜ7Λ7-ΨΝ5 & ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Κ-Χ1Ο
5 ΑΦΟΙ Κ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΚΚ Α.Ε ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  ΘΕΣΗ ΧΩΝΗ-ΝΤΑΓΛΑ ΥΠΕΘ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ e-mail: aekkstavrou@gmail.com D1 - R4 - R5 - R13 26521-1 ΑΔΑ: Ω2ΒΩΟΡ1Κ-Β1Μ