Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Προϊόντων Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων προωθεί και υπερασπίζει την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση.

Τα Προϊόντα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων περιλαμβάνουν αδρανή υλικά όπως το σκυρόδεμα, άσφαλτο, βότσαλα ασφάλτου, γυψοσανίδες, ξύλο και μέταλλα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Αγνώστων  Ηρώων 92 , Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 14231

Τηλ.Κέντρο : 213 023 8752

Mail : info@sedpekat.gr